Tin mới nhất

Quy tắc 72: Cách tính thời gian bạn đạt lợi nhuận 100%

Quy tắc 72 là quy tắc tính toán lãi kép để ước tính khi nào vốn của bạn nhân đôi, tức lợi nhuận 100%.

Ví dụ: Bạn gửi ngân hàng $100 để nhận lãi suất 6%/năm, thì bạn cần tính bao lâu bạn sẽ gấp đôi số tiền gửi, tức bạn nhận lại $200. Để dễ dàng các nhà kinh tế đã áp dụng công thức 72, như sau:

72 : 6 = 12 (năm)

Kết quả là sau 12 năm thì số tiền bạn gửi sẽ gấp đôi.

Trả lời