Tin mới nhất

Ứng dụng bánh xe cảm xúc của Plutchik vào sáng tạo nội dung Marketing hiệu quả

Bánh xe cảm xúc

Các yếu tố tác động tới sinh tồn sẽ gây cảm xúc mạnh mẽ nhất của con người

Mô hình bánh xe cảm xúc của Tiến sĩ Glorua Willcox. Dịch nghĩa bởi Sao Kim Branding

Tiến sĩ Gloria Willcox chia thành 7 cảm xúc chính của con người bao gồm: Hạnh phúc, Buồn, Chán ghét, Giận dữ, Sợ hãi, Tồi tệ, Ngạc nhiên. Với mỗi cảm xúc chính đó, tác giả phân chia nhỏ thành nhiều hình thái và mức độ khác nhau.


1. Hạnh phúc: Vui tươi)

CẢM XÚC

HÌNH THÁI

THÁI ĐỘ / BIỂU HIỆN

Trả lời