Tin mới nhất

Hiểu về Tags, Triggers và Varibales trong Google Tag Manager (2024)

Có 3 thuật ngữ cơ bản khi thực hiện theo dõi hoạt động người dùng truy cập web thông qua Google Tag Manager (GTM) thường gặp: Tags, Triggers, Variables. GTM là một chương trình API giúp người quản trị website và doanh nghiệp tương tác với những dữ liệu Google có thể thu thập được, cung cấp các thông tin có giá trị về người dùng trên website cho các nhà marketer đưa ra có khuyến nghị và ý tưởng dựa trên dữ liệu lịch sử.

Nguyên lý hoạt động và mối quan hệ

Tags là gì?

Tags thường gọi là Thẻ, quy định tài sản, nền tảng, công cụ bạn muốn theo dõi tương tác như Google Analytics, Google Ads, Floodlight, CloudFair Web Analytics, Amazone Advertising Tag,…. hoặc 1 hình ảnh

Trigger là gì?

Trigger (hay còn gọi là Trình kích hoạt) được thay đổi từ thuật ngữ Rules (Quy tắc) trước đó. Trình kích hoạt được sử dụng để đảm bảo thẻ của bạn kích hoạt khi bạn muốn. Mọi trình kích hoạt phải được liên kết với một sự kiện cụ thể, có thể là:

  • Lượt xem trang – Kích hoạt khi xem trang
  • Nhấp chuột – Kích hoạt khi người dùng nhấp vào một sự kiện cụ thể
  • Biểu mẫu – Kích hoạt khi người dùng gửi biểu mẫu
  • Thay đổi lịch sử – Kích hoạt khi URL thay đổi, hữu ích để theo dõi số lần xem trang ảo
  • Lỗi Javascript – Kích hoạt khi tập lệnh trình duyệt tìm thấy lỗi chưa được xử lý
  • Hẹn giờ – Kích hoạt trong một khoảng thời gian nhất định

Các trình kích hoạt được áp dụng trong GTM 2024

Các thao tác tạo trình kích hoạt như sau:

Mỗi loại Trình kích hoạt sẽ yêu cầu các điều kiện đi kèm khác nhau để Trình kích hoạt thực sự được thực thi (Fired)

Variables là gì?

Variables (hay còn gọi là Biến) được đổi tên từ thuật ngữ Macros trước đây. Với tùy chọn các Biến, người quản trị có thể theo dõi các chỉ số khác nhau

Nhấp vào đây để lấy mã bảo mật

Trả lời