Tin mới nhất

Các công cụ theo dõi hành vi người dùng từ các nguồn khác nhau

1. UTM (Excel hoặc UTM Builder)

Đường dẫn sử dụng: https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/

Ví dụ 1: Khi bạn click vào banner được quảng cáo trên mạng Google (Google Network), có thể gán URL tracking như sau:

https://tailieumarketing.net/?utm_source=google&utm_medium=GDN&utm_campaign=huong_dan&utm_id=04012024&utm_term=taoUTM&utm_content=blog

Ví dụ 2: Tracking traffic từ chiến dịch Email:

https://tailieumarketing.net/?utm_source=email&utm_medium=newletters&utm_campaign=huongdan_taoUTM

Thông tin thêm: https://support.google.com/analytics/answer/1033863#zippy=%2Cin-this-article

utm_source

Cấu trúc xác định nguồn truy cập, thường xem xét các kênh phân phối hiển thị.

Ví dụ: google, facebook, youtube, vnexpress (báo chí), email, adnet_tên networks  (vd: Admicro, Criteo…), 

utm_medium 

Xác định phương thức, cách thức hiển thị của nguồn truy cập, hay nói dễ hiểu hơn là thể loại hiển thị/ tính phí của kênh phân phối.

affiliate_tên nguồn cộng tác = Tên nguồn cộng tác, display, article (bài viết PR), fb_fan, cpa, cpc, cpe, sms, email,…

utm_campaign

Xác định tên chiến dịch thực hiện theo dõi

Thường sử dụng tên chiến dịch rút gọn để dễ theo dõi và báo cáo hiệu quả.

utm_term

Xác định từ khóa cần theo dõi hiệu quả.

Ví dụ: Mua1Tang1, KhuyenMaiThang10

utm_content

Được sử dụng để thử nghiệm A / B và quảng cáo nhắm mục tiêu theo nội dung. Sử dụng utm_content để phân biệt loại nội dung quảng cáo hoặc liên kết trỏ đến cùng một URL.

 

TẠO UTM NGAY

Tại Trang Chủ > Nhấp chuột “CoolXprint”  > Xem URL gán tracking itm_source=navbar 

2. Custom Dimension (Google Analytics)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

One thought on “Các công cụ theo dõi hành vi người dùng từ các nguồn khác nhau

Trả lời