Ebook Marketing 5.0: Công Nghệ Vị Nhân Sinh

Ebook Marketing 5.0: Công Nghệ Vị Nhân Sinh

0Giá niêm yết: 120.000

còn 100000 hàng

Ebook Marketing 5.0: Công Nghệ Vị Nhân Sinh

0Giá niêm yết: 120.000

TỔNG QUAN

Tác giả: Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan
Phiên bản: Tiếng Anh
Năm xuất bản: 2021.
Đóng gói online: PDF
Kích thước tệp: 12.698 KB
Số trang: 224 (gồm cả bìa và phụ lục)

Ủng hộ tác giả tại: