[Ebook] Tư duy đột phá

Có thể nói rằng, Tư duy Đột phá (Breakthrough Thinking) là “phần mềm dành cho trí não”, là những nguyên tắc và quy trình mới để hoạch định, thiết kế, tái cấu trúc, cải tiến và tìm giải pháp cho…
[Ebook] Thói quen thứ 8

Thói quen thứ 8 là câu trả lời cho những ai đang kiếm tìm sự vĩ đại, cho các tổ chức đang phấn đấu đạt những thành tích có ý nghĩa vượt bậc và cho cả cuộc đi tìm Tiếng…
[Ebook] Quà tặng diệu kì

Quà tặng diệu kỳ – câu chuyện cuộc sống có giá trị vĩnh hằng của tiến sĩ Spencer Johnson – với những chân lý đơn giản nhưng mới mẻ đã làm thay đổi đời sống tinh thần của hàng triệu…